Juridische Kennisgeving

I.- JURIDISCHE INFORMATIE LSSIYCE

Volgens de verplichtingen uit hoofde van de Wet 34/2002 van diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (hierna LSSIYCE) AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, SL, CIF B73892846; staat dat het domein behoort tot Aguilas www.integraconsultores.org INTEGRA CONSULTANTS, S.L., CIF B73892846 en adres C / Alameda Nº. 58 Local 6

AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. U kunt elke aansprakelijkheid voor onjuiste, ongepaste of illegaal gebruik van de informatie die op uw pagina's er niet van uit.

Met de beperkingen die door de wet, AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, bijwerking en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op zijn internetpagina's. De inhoud en informatie van de websites van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. ze worden voorbereid door naar behoren gekwalificeerde professionals voor de uitoefening van hun beroep. De inhoud en informatie houden echter geen verband met het voorgaande en vormen ook geen adviezen, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien het slechts een aangeboden dienst is met een informatief en informatief karakter.

De internetpagina's van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. kan links (links) naar andere pagina's van derden bevatten. Daarom kan het geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op de pagina's van derden kan verschijnen. De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en de rest van de inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. of zijn licentiegevers. Elke handeling van verzending, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of volledige of gedeeltelijke openbare communicatie moet de uitdrukkelijke toestemming van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L.

II.- BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Krachtens Wet 15/1999 van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens, wijzen wij erop dat uw persoonlijke gegevens, die mogelijk in deze communicatie zijn opgenomen, zijn opgenomen in bestanden die vallen onder de verantwoordelijkheid van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. Het doel van dit bestand is om de zakelijke relatie te beheren en u te informeren over onze services. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

In het geval dat dit Web, in sommige gevallen om een profiel van zijn gebruikers te hebben en de service en / of producten met meer interesse te analyseren, "Cookies" kan gebruiken, dat wil zeggen, kleine gegevensbestanden die worden gegenereerd op de computer van de GEBRUIKER en waarmee de volgende informatie kan worden verkregen: 1) Datum en tijd van de laatste keer dat de gebruiker het web heeft bezocht; 2) Ontwerp en inhoud die DE GEBRUIKER bij zijn eerste bezoek aan het web koos; 3) Beveiligingselementen die ingrijpen bij de controle van de toegang tot gebieden waarvoor beperkingen gelden en; 4) Andere analoge omstandigheden. DE GEBRUIKER heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te voorkomen door de overeenkomstige optie in zijn browserprogramma te selecteren. De verkoper is echter niet verantwoordelijk voor de deactivering hiervan om de goede werking van de website te voorkomen.

Evenzo heeft AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L., toegang tot sommige diensten. aanbiedingen via deze website moeten enkele persoonlijke gegevens bevatten. In overeenstemming met de bepalingen van LO 15/1999 van 13 december Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij u dat, door naleving van het formulier, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en zullen worden behandeld in de bestanden van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, SL met het doel om onze diensten te lenen en aan te bieden, evenals om te informeren over de verbeteringen van het web. Als u uw rechten op toegang, rectificatie, annulering of verzet wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: C / Alameda Nº 58, Local 6, of een e-mail sturen naar info@integraconsultores.org.

III.- INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze website is eigendom van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. De intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de exploitatie en de reproductie van deze website, de pagina's, schermen, de informatie die ze bevatten, hun uiterlijk en design, en de links ( "hyperlinks") vastgesteld op basis van het naar andere webpagina's een dochteronderneming en / of het bedrijf gedomineerd door AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, SL zijn exclusief eigendom van het, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Elke naam, ontwerp en / of logo en een product of dienst aangeboden en terug te vinden op deze website zijn geregistreerde handelsmerken van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, SL, door haar dochterondernemingen en / of gedomineerd of derden.

Elk misbruik van hetzelfde door anderen dan de rechtmatige eigenaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de laatste mensen kan worden opgezegd en door alle juridische middelen in de Gemeenschap Spaanse rechtsorde en / of voortgezet.

Intellectuele eigendomsrechten en handelsmerken van derden zijn op geschikte wijze gemarkeerd en moeten worden gerespecteerd door iedereen die deze site bezoeken, is niet aansprakelijk voor AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. het gebruik dat DE GEBRUIKER in dit verband kan uitvoeren, exclusief voor zijn persoon.

Alleen voor persoonlijk en privégebruik is het toegestaan de inhoud van deze website te downloaden, te kopiëren of af te drukken. Het is verboden om te reproduceren, door te sturen, te wijzigen of informatie, inhoud of waarschuwingen van deze website te verwijderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L.

AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L., draagt het eigendom van zijn software niet over aan gebruikers. De gebruiker is de eigenaar van de media waarop de software is opgenomen. AGUILAS INTEGRA CONSULTORES, S.L. bezit alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, inclusief software. Als de transfers gebruiker software van deze website naar uw terminal, kunt u niet ontleden voor studie en decompileren, vertalen de versie van het oorspronkelijke object code of de taal naar de andere code of taal.

IV.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wet bevoegd zijn Spaanse rechtbanken om eventuele vragen die ontstaan over de interpretatie, de toepassing en de naleving ervan te vermaken. De gebruiker, op grond van zijn aanvaarding tot de informatie in deze juridische kennisgeving voorwaarden, wijst uitdrukkelijk jurisdicties die, met toepassing van het huidige Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing kunnen zijn.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si pulsa el botón ACEPTAR o continúa navegando, consideraremos que acepta su uso.
Puede cambiar la configuración en su navegador para restringir el uso de las cookies, también puede obtener más información aquí.

ACEPTAR RECHAZAR